Menu

Onze missie & visie

DSCF4707 highres

Onderwijsvisie

Wij halen onze inspiratie uit de tekst van Nelson Mandela: 'We zijn allemaal bedoeld om te schitteren'. 'Durf te stralen' is daarom de basis voor ons schoolmotto: De Diamant Beemte laat kinderen stralen.

Ons onderwijs richt zich niet alleen op het ontwikkelen van kennis, maar ook op het ontwikkelen van sociale, creatieve, culturele en vaardigheden Onze scholen sluiten aan bij de tijd en waarin wij nu leven. Daarom geven wij werkelijkheidsnabij onderwijs en ontwikkelen kinderen eigenaarschap. Zij leren zelfstandig te handelen, met zelfinzicht, een positief zelfbeeld en verantwoordelijkheidsgevoel. Zo kunnen zij vol vertrouwen deelnemen aan een multiculturele maatschappij en bijdragen aan respectvol en begripvol samenleven.

Onze kernwaarden

Onze kernwaarden vormen de basis voor alles wat wij doen.
  • Wij gaan op zoek naar ieders talent
  • Wij werken op basis van vertrouwen
  • Wij gaan uit van ieders positieve bedoelingen
Talentontwikkeling

Ieder kind heeft talent, ieder kind is anders. Wij richten ons op dat talent en op waar een kind goed in is. Ieder kind ontwikkelt zich in een voorspelbare volgorde, maar wel in een eigen tempo. Ook daar stemmen we op af, rekening houdend met mogelijkheden en beperkingen.

Vertrouwen

Onze basis is vertrouwen. Wij ondersteunen de keuzes van kinderen en werken samen aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Wij vinden verbinding maken met jezelf, elkaar en met wie en met wat je leert voorwaarde voor welbevinden en betrokkenheid.

Positief

Wij merken het elke dag: ervaart een kind verbondenheid en vertrouwen, dan krijgt het groeikracht, levenszin én ‘leerzin’. Op De Diamant Beemte staat een positieve benadering voorop: wat gaat wél goed, wat lukt wél en hoe versterk je jouw talent?

DSCF5083 highres

De werkelijkheid is nabij in ons onderwijs

Ons onderwijs richt zich niet alleen op het verwerven van kennis, maar ook op het ontwikkelen van sociale, emotionele, creatieve, culturele en lichamelijke vaardigheden. Onze school sluit aan bij de tijd en maatschappij waarin wij nu leven. Daarom geven wij werkelijkheidsnabij onderwijs, leren kinderen zelfstandig te handelen, met zelfinzicht, een positief zelfbeeld en verantwoordelijkheidsgevoel. Zo kunnen zij vol vertrouwen deelnemen aan een multiculturele maatschappij en bijdragen aan respectvol en begripvol samenleven.

Door te leren in en van ‘echte’ situaties en omgevingen, wordt leren leuker en logischer. Dat doen we binnen school, maar ook erbuiten in de natuur of via een kijkje bij een bedrijf. Thematisch werken vind je ook in ons onderwijsconcept terug. Door aan zo’n thema allerlei leerdoelen en vakken te koppelen, gaat de lesstof veel meer leven voor kinderen. 

Groene omgeving

Werkelijkheidsnabij onderwijs betekent voor De Diamant Beemte dat wij de landelijke en agrarische omgeving betrekken bij ons onderwijs. Leren van en in het ‘groen’ dus.

DSCF4429 highres

Eigenaarschap

Kinderen zijn bij ons eigenaar van hun eigen leerproces. Zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen werk en leren zelf plannen. Moeilijk? Welnee!

Op De Diamant Beemte kennen we geen rapporten, maar portfolio’s. De inhoud maken we samen met kinderen. We gaan in gesprek met kind en ouders: Wat ging goed, wat was moeilijk, ben je tevreden? Een selectie van het werk komt in het portfolio, net als de uitslagen van de IEP-toetsen en een ontwikkelingsgrafiek.

Door te leren reflecteren op je eigen denken, doen en leren, ontdek je waar je talent ligt en hoe je dat kunt laten groeien. Daar helpen wij kinderen natuurlijk bij, zodat zij eigenaarschap ontwikkelen. Kinderen werken individueel, maar ook in groepjes. Kinderen leren het werk zelf te plannen via dag- en weektaken.